I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanego dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Sprzedawca” - „Carpoint.sklep.pl” z siedzibą w Białymstoku, ul. Mieszka I   14 lok. 46, zarejestrowana w CEIDG, NIP 966-199-06-42, REGON: 200325836 Firma "LPM" Lebensztejn Piotr Maciej

2.„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://carpoint.sklep.pl oraz jej podstronach.


§ 2

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu,
a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66
i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.


§ 3

1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Sklepie lub poprzez wybór formy płatności „Płacę z PayPal” w koszyku i dokonaniu zakupów.


2. Założenie konta w Sklepie oraz zrealizowanie zakupów poprzez wybór formy płatności „Płacę z PayPal” są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 

II. Zawarcie umowy sprzedaży.

 

§ 4

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.3. Po wybraniu towarów Klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Dostępna jest płatność przy odbiorze, przelew, płatność kartą kredytową online lub poprzez system płatności PayPal lub PayU oraz system ratalny PayU, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany form płatności, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu. Koszty związane z realizacją zapłaty ponosi klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty te pokryje Sprzedawca. Zmiana tej kwoty nie stanowi zmiany Regulaminu. Klient dokonuje wówczas również wyboru formy dostawy towaru. Dostępne są: dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

4. Po zawarciu umowy zgodnie z regulaminem Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.

 


III. Realizacja zamówienia.

 

§ 5

Koszty dostawy towaru pokrywa kupujący. Z tego względu do ceny towaru należy doliczyć cenę dostawy towaru, która jest podawana przy składaniu zamówienia przez klienta i dokonania przez niego wyboru określonej formy dostawy.

§ 6

W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie dostawy, zamówienie będzie zrealizowane
w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie dostawy.

§ 7

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta przy składaniu zamówienia spośród opcji dostępnych
w Sklepie. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru według własnego uznania. Każdorazowe koszty dostawy są podane w Sklepie.

§ 8

W przypadku wyboru przez klienta przelewu jako formy płatności lub „Płacę z PayPal” zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedawcy lub koncie PayPal pełnej ceny za towar oraz kwoty odpowiadającej kosztom dostawy.

§ 9

W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, klient powinien odmówić jej przyjęcia. Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę, pod rygorem odmowy zasadności reklamacji. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Odebranie przesyłki potwierdzone podpisem Klienta jest równoważne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem.


IV. Anulowanie zamówienia

 

§ 10

1. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w postanowieniu § 11 Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży (anulować zamówienie) do chwili skompletowania przez Sprzedawcę zakupionego przez klienta towaru. Od tego momentu odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe z zastrzeżeniem postanowienia § 11 Regulaminu. Anulowanie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

2. Postanowienie powyższego punktu nie znajduje zastosowania, gdy wybrano formę płatności kartą kredytową online lub „Płacę z PayPal”.

3. Aktualny stan zamówienia klient może sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie w zakładce Moje konto/ w realizacji. Tam będzie znajdowała się również informacja o skompletowaniu zamówienia.

 

§ 11

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia odbioru towaru poprzez złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie. Koszty zwrotu towaru Sprzedawcy obciążają Klienta.

2. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie posiadać śladów wskazujących na jego użytkowanie.


V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronach Sklepu.

§ 13

Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 14

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1


1. Informacja podana w widoku szczegółowym każdego dostępnego produktu, oznaczona jako „wysyłka”, stanowi najbardziej prawdopodobny czas od momentu zamówienia produktu do momentu jego otrzymania. Czas ten może ulec skróceniu w przypadku wyboru opcji formy dostawy odbiór osobisty.

2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski Pocztą Polską lub przy wykorzystaniu firmy kurierskiej UPS (opcja standard i express) albo są odbierane bezpośrednio w siedzibie carpoint.sklep.pl Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania (pierwszy etap).

3. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej Pocztą Polską (paczki pocztowe priorytetowe) lub przy wykorzystaniu firmy kurierskiej UPS lub GLS. Produkty wysyłane zostaną tylko i wyłącznie po uprzednim dokonaniu płatności przelewem/ przedpłatą (tradycyjnym, kartą online).

Paczki wysyłane Pocztą Polską na teren Unii Europejskiej wysyłane są z zadeklarowaną wartością (z wykluczeniem Niemiec). Do cen należy doliczyć dopłaty za wartość zamówionego

 

Raty

 Systm ratalny sklepu obsługiwany jest przez PayU.

 

Gwarancja

Produkty oferowane w carpoint.sklep.pl są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.