Realizacja zamówienia.

 

§ 1

Koszty dostawy towaru pokrywa kupujący. Z tego względu do ceny towaru należy doliczyć cenę dostawy towaru, która jest podawana przy składaniu zamówienia przez klienta i dokonania przez niego wyboru określonej formy dostawy.

§ 2

W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie dostawy, zamówienie będzie zrealizowane
w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie dostawy.

§ 3

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta przy składaniu zamówienia spośród opcji dostępnych
w Sklepie. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru według własnego uznania. Każdorazowe koszty dostawy są podane w Sklepie.

§ 4

W przypadku wyboru przez klienta przelewu jako formy płatności lub „Płacę z PayPal” zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedawcy lub koncie PayPal pełnej ceny za towar oraz kwoty odpowiadającej kosztom dostawy.

§ 5

W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, klient powinien odmówić jej przyjęcia. Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę, pod rygorem odmowy zasadności reklamacji. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Odebranie przesyłki potwierdzone podpisem Klienta jest równoważne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem.

W razie pytań lub problemów prośmy Państwa o kontakt pod numerami telefonów:

telefon  Dział sprzedaży
(+48) 606 723 117
(+48) 792 016 249